OOG VOOR DE CLIËNT

DIENSTEN

Onze diensten

Verpleging

  • Voorbehouden handelingen (onder voorwaarden)
  • Risicovolle handelingen
  • (Vroegtijdig) signaleren, begeleiden en/of voorlichten.

Persoonlijke verzorging

Het onder andere hulp bieden/ondersteunen bij wassen, douchen, aan- en uitkleden, medicatie, maaltijden, steunkousen aan- en uittrekken.

(Ambulante) begeleiding

Ondersteuning bieden bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

 WLZ (Wet langdurige zorg)

Wanneer u een indicatie heeft vanuit de WLZ, kunt u zorg thuis ontvangen. Voor het ontvangen van zorg vanuit de WLZ wordt van u gevraagd om een eigen bijdrage te betalen. Dit is zo bepaald door de overheid. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren en wordt berekent en geïncasseerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dedromerijthuiszorg.nl.

✓ ZVW (Zorgverzekeringswet)

Wanneer u een indicatie heeft vanuit de ZVW, kunt u zorg thuis ontvangen. Hierbij gaat het om ondersteuning bij of overname van basiszorg. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dedromerijthuiszorg.nl.

✓ WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wanneer u een indicatie heeft vanuit de WMO, kunt u zorg thuis ontvangen. U kunt dan gebruik maken van maatwerkvoorzieningen of algemene voorzieningen. Er wordt voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO wel een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage hangt af van verschillende factoren. In enkele gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dedromerijthuiszorg.nl.

De Dromerij levert zorg die valt onder drie verschillende wetten:


 
WLZ (Wet langdurige zorg)

ZVW (Zorgverzekeringswet)

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

 

Direct uw vraag versturen?

9 + 11 =